Hoe maak je de binnenstad van Groningen zo aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig mogelijk? De plannen en ambities van de GCC staan beschreven in de Groninger Ondernemers Agenda, de vroegere Retail Agenda. De agenda wordt elk jaar vertaald naar een operationeel uitvoeringsprogramma. Hieronder een greep van wat er op de planning staat:

Groninger Ondernemers Academy

Vanuit het platform ‘Groninger Ondernemers Academy’ staan er ook dit jaar verschillende trainingen, inspirerende bijeenkomsten en workshops gepland, zowel voor de retail, horeca als het brede MKB. Thema’s die dit jaar op de planning staan, zijn onder andere:

  • Social media
  • Chat GPT en AI
  • Het landelijke retailcongres op 30 en 31 mei in Groningen
  • Digitaal Veilig Ondernemen, over onder andere cybercriminaliteit (vanuit stichting Veilig Ondernemend Groningen)
  • Winkeldiefstaltrainingen (in de Week van de Veiligheid in oktober, eveneens vanuit stichting Veilig Ondernemend Groningen)
  • Cursus BHV (zowel beginners als herhaaltraining)
  • Inspiratiebijeenkomst trends en ontwikkelingen in de detailhandel

Daarnaast is het plan om meer in te zetten op gebiedsgerichte bijeenkomsten: sessies die op verzoek van straatverenigingen worden georganiseerd, waarbij vanuit het overkoepelende programma ruimte wordt geboden experts in te laten vliegen. Tijdens Let’s Gro is er weer aandacht voor actieprogramma Gastvrij Groningen.

Laat zien en vertel wie je bent  

We doen als stad opnieuw mee aan de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstad’, die eens in de drie jaar georganiseerd wordt. Dit jaar doen we met de herinrichting van de Rodeweeshuisstraat en het Groot Handelshuis een gooi naar een award. Daarnaast staan ook dit jaar weer een aantal ‘inspiratiereizen’ gepland, waarbij we samen met ondernemers en relaties een bezoek brengen aan een inspirerende binnenstad. Sowieso staat er een bezoek gepland aan Tilburg.

Samenwerken: betrokken en verantwoordelijk

Voor vier straten en gebieden in de binnenstad van Groningen (Zwanestraat, Astraat/Brugstraat, Folkingestraat en Gelkingestraat) komen we met een gebiedsgerichte aanpak. Samen met ondernemers maken we een plan om de straat levendig en aantrekkelijk te houden en maken, onder andere door het organiseren van events en acties. Ook dit jaar is er twee keer per jaar een bijeenkomst met straatvertegenwoordigers. We gaan dan in gesprek over de ontwikkelingen in de binnenstad. Ook delen we plannen, en willen we graag van ondernemers horen waar behoefte aan is.
Verder ondersteunen we als GCC waar mogelijk in de oprichting van (straat)verenigingen. Nieuw zijn de straatverenigingen De Nieuwe Markt, Steentilstraat en waarschijnlijk ook de Oude Ebbingestraat heeft straks een straatvereniging.

Werken aan een nog mooiere én bereikbare stad

Om te zorgen voor meer groen in de binnenstad, kunnen ondernemers een geveltuintje laten aanleggen. De aanleg en beplanting worden betaald en het tuintje wordt ook onderhouden. Aanmelden kan via info@groningencityclub.nl Daarnaast onderhoudt de GCC nauwe contacten met Groningen Bereikbaar en laten we ons goed informeren over de aanstaande Operatie Ring Zuid.

Duurzaamheid

Samen met Groningen Werkt Slim kijken we naar mogelijkheden om de binnenstad te verduurzamen en attenderen we samen ondernemers op subsidies. Er komt een onderzoek naar een vervolg op het project ULaaDS, over duurzame deelvoertuigen. Dit met het oog op de emissievrije binnenstad per 1 april 2025. Daarover gesproken: de gemeente organiseert hierover informatiesessie(s), om ondernemers zo goed mogelijk te informeren.
Verder starten we in samenwerking met G-ROND een project op over waste, verspilling.

Onderwijs / Arbeidsmarkt / Oriëntatie

Om te komen tot een projectmatige inzet van studenten is er eens per kwartaal een bijeenkomst met de MBO-instellingen en de onderwijscommissie. Dit jaar willen we extra inzetten op het matchen van ondernemers en studenten, door een uitwisselingsprogramma op te zetten: de Dag van de Student.

Innovatief en vernieuwend ondernemerschap

Voor nieuwe ondernemers in de binnenstad stellen we een gratis toolkit beschikbaar. Deze toolkit moet ervoor zorgen dat ondernemers zich snel welkom voelen in de stad en weten welke initiatieven er zijn en waar ze zich kunnen melden voor specifieke informatie en kennis.
Lutje Lokaal zorgt ook dit jaar weer voor een nieuwe Stadsgids, met daarin alle deelnemers van Lutje Lokaal.
Ook komt er dit jaar een Diner Lokaal, een leuke manier om andere ondernemers op informele wijze te ontmoeten.

Maatschappelijk ondernemen

De GCC is ook maatschappelijk en sociaal actief. Samen met Omarm Groningen en Quiet Groningen worden er goede doelen-acties georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een Sinterklaasfeest. Ook worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd voor het Beatrix Kinderziekenhuis in samenwerking met Donar.

Maatwerkprogramma’s ondernemerschap

Ondernemers die daar behoefte aan hebben kunnen gebruikmaken van een speciaal coachingstraject. Daarmee kun je professionals inhuren om mee te denken, en te fungeren als sparringpartner voor jouw bedrijf en ontwikkeling als ondernemer. Een kleine eigen bijdrage wordt gevraagd en meer informatie is beschikbaar via info@groningencityclub.nl