Logistiek

Wat

Actieve inzet op het thema logistiek/bevoorrading

 

Waarom

Logistiek is een centraal thema voor een winkelgebied: winkels moeten bevoorraad worden, afval moet opgehaald worden. Tegelijkertijd is er
sprake van spanning tussen de bevoorradende voertuigen en mensen op straat: consumenten, passanten, etc. Dit levert conflicten op.
Daarnaast is ook duurzaamheid een aandachtspunt.

Groningen denkt actief na over stadslogistiek: de venstertijden zijn enige tijd geleden aangepast en ook wordt verkend in hoeverre
bevoorradingsvormen met hubs aan de buitenkant van de stad en kleiner vervoer (elektrisch, fiets, etc.) naar de individuele afnemers
mogelijk is.

Gezien de belangen, de ambitie en de potentiële spanning wil de GCC een actieve rol op het thema logistiek innemen

 

Hoe

De GCC wil, in samenspraak met ondernemers, een actieve rol spelen in het meedenken over toekomstige logistieke oplossingen. Daarbij
gaat het niet alleen om bevoorrading, maar ook om services aan het winkelend publiek, zoals een boodschappendienst, die in de stad
gekochte producten aflevert bij de parkeerlocatie.

Daarnaast is de GCC van mening dat de huidige venstertijden niet goed passen bij zowel het natuurlijke gedrag van ondernemers als
de periodes waarin consumenten over straat lopen. Een alternatieve indeling van venstertijden dient te worden uitgewerkt.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 3   |   Start 2019

 

Wie

GCC, ondernemers, gemeente en logistieke partijen dienen samen na te denken over inzet van venstertijden en toekomstige vormen van
logistiek die recht doen aan:

  • De positie van de ondernemer
  • Het welzijn van de consument
  • Het businessmodel van de logistieke partij
  • Een duurzame samenleving