Uitvoeringsagenda 2020

Jaarlijk wordt er een uitvoeringsprogramma vastgesteld aan de hand van de onderwerpen die relevant zijn of urgent voor het betreffende jaar. Voor 2020 heeft dat geleid tot meer dan 50 projecten vanuit de (inmiddels) 18 thema’s van de Groninger Ondernemers Agenda.

Uitvoeringsprogramma 2020

1.Verrassend kleinschalig cultureel aanbod

 • Kleinschalige podia – City Stage (cultureel) / afstemming

2. Professioneel, gastvrij en bijzonder

 • Cursus Duits (1 x cursus)
 • Roadshow: dokters spreekuur – speeddating diverse onderwerpen op diverse locaties in binnenstad Inspiratiereis voorjaar:
 • Futurestore Arnhem
 • Trainingen “Online Marketing” – Triple Pro – 5 trainingen (verschillende niveaus + quick-scan achteraf)
 • GRA 1 – inspiratiebijeenkomst – thema nog te bepalen
 • Masterclass: positieve psychologie, de wetenschap van (werk)geluk, welbevinden, floreren en groei
 • Veiligheidstraining ‘Diefstalpreventie’
 • Bijeenkomst Cybercrime i.s.m. Noorderpoort / Cybercrime noord NL
 • Inspiratiereis najaar: grote stad Let’s Gro –
 • Bijeenkomst Raadswandeling – Nieuwe college (1 keer p./jr)
 • Masterclass ‘Bedrijfsopvolging’

4. De kindvriendelijke binnenstad

 • Kindlocaties (3x) – aansluiting projectleiders gemeente en planvorming Raad / D66
 • Projecten in samenwerking met het Forum (kindvriendelijkheid)

Herrijking kindvriendelijke winkelroute / Acties op straatniveau

Project: Huis van Ome Loeks in centrum i.s.m. SKSG – Feestdagen (haalbaarheid)

 • E-learning module: de kindvriendelijke onderneming / ondernemer (Ondernemers Academy)

7. Laat zien en vertel wie je bent

 • DNA van de binnenstad (traject i.s.m. Marketing Groningen – sessies, uitrol, oplevering content etc.)

8. Bereikbaarheid en een parkeervriendelijke stad

 • Fietsparkeerlocaties – oploopjes in diverse clusters (1-3)
 • Pilot: fietsparkeren Oosterstraat / Brugstraat (handhaving irt parkeercapaciteit) – rode lopers
 • Pilot: fietsstewards – acties per hotspot – bijdrage GCC

9. Voorop in digitale innovatie

 • Store of the Future i.s.m. Rabobank? / Arnhem

10. Samenwerken: betrokken en verantwoordelijk

 • Ondersteuning straatcollectieven bij oprichting verenigingen en lopende zaken (De Beren Grote Markt Oude Ebbingestraat)
 • Ondersteuning overige straten (Oosterkwartier / Vier Straatjes / Westerhaven / Westerkwartier / Herestraat / Vismarkt)
 • Gebiedsbijeenkomsten straatvertegenwoordigers (2x p/jr.)
 • Uitstallingen / Reclame nota Brugstraat / Astraat – merkbeleving / vergroening
 • Vervanging gele stenen (bijeenkomsten / begeleiding ondernemerscollectieven / programmering / openbare ruimte)

11. Werken aan een nog mooiere stad

 • Lelijke plekken – onderzoek mogelijkheden Hema wand – Vergroening Herestraat en overig

15. Duurzaamheid

 • Open Deuren beleid – ludieke actie i.c.m. informatiecampagne

16. Onderwijs

 • Bijeenkomsten onderwijs commissie / docenten – 2 x p/jr
 • Projecten MBO – Alfa / Noorderpoort / Menso Alting

17. Ondernemerschap met impact

 • Masterclass: Sociaal Ondernemerschap
 • Event Sociaal Ondernemerschap (vergelijkbaar als Quiet actie 2019) – nog nader te bepalen

18. Circulaire Economie

 • Bijeenkomst tweedehandswinkels of vergelijkbaar – nog nader te bepalen