Sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen voor de retail in Groningen

SWOT ANALYSE GRONINGEN
STERKTES (+) ZWAKTES (-)
 • Breed en diep aanbod winkels in de binnenstad
 • Karakter van de binnenstad door unieke winkelconcepten en zelfstandig ondernemerschap
 • Historische uitstraling en sfeer binnenstad
 • Veel kleine winkelunits geschikt voor zelfstandig ondernemerschap
 • Sterke vertegenwoordiging in segment ‘In- en om het huis’
 • Grote PDV/GDV clusters
 • Sterke en groeiende vertegenwoordiging horeca (incl. terrassen)
 • Sterke dynamiek in winkelbestand, veel nieuwe vestigers
 • Geen serieuze concurrent in geografische nabijheid
 • Laag leegstandspercentage
 • Fijnmazige wijkwinkelstructuur
 • Aanwezigheid stadsdeelcentrum Paddepoel
 • Lange gemiddelde verblijfsduur bezoeker
 • Hoge waardering consument voor winkelaanbod en sfeer
 • Sterke warenmarkt
 • Breed en kwalitatief cultuuraanbod
 • Groot en divers evenementenaanbod
 • Sterke verenigingscultuur
 • Goede samenwerking met gemeente
 • Aanwezigheid ondernemersfonds, SPD, RetailAcademy
 • Progressief economisch, planologisch en reclamebeleid
 • Aanwezigheid sterke CityMarketing organisatie
 • Grote werkgevers gevestigd rondom binnenstad
 • Aanwezigheid P+R locaties rondom stad
 • Ruimte aanwezigheid data (o.a. passantenaantallen, enquetes)
 • Aanwezigheid studenten
 • Hoge parkeertarieven
 • Weinig aanbod grote winkelunits op A-locaties
 • Kleine wijkwinkelcentra
 • Veel solitair gevestigde winkels
 • Filialiseringsgraad is aanzienlijk terwijl samenwerking met filialen in de binnenstad beperkt is
 • Uitstraling en samenhang meubelboulevard Hoendiep
 • Beperkte hoeveelheid winkels in segment ‘mode en luxe’
 • Beperkte verbinding tussen binnenstad, Sontplein en Hoendiep
 • Lage beoordeling consument voor bereikbaarheid en parkeren
 • Grote verschillen in bezoekersaantallen tussen A-locaties in lager
 • Diepenring is op meeste plaatsen niet aantrekkelijk
 • Grote verschillen in inzet straatverenigingen en wijkwinkelcentra
 • Ontbreken samenhangende markthal/foodcourt
 • Weinig samenwerking Stad en regio/provincie
 • Ontbreken visie voor inzet ondernemersfonds
 • Ontbreken centrummanager
 • Bezuinigingen op Binnenstadscampagne
 • Leegstand en sfeer winkelstraten Binnenstad-Oost: met name Gelkingestraat, Carolieweg, Steentilstraat.