Het Groninger Retail overleg

Wat

Een structureel, regelmatig terugkerend overleg over de stand van de retail in de stad tussen vertegenwoordigers vanuit de diverse gebieden en schaalniveaus’s: binnenstad, wijkwinkelcentra, Sontplein, Hoendiep, eventueel aangevuld met andere partijen.

 

Waarom

Ondernemers in Groningen hebben baat bij een sterke winkelstad op alle schaalniveaus: een florerende binnenstad, gezonde wijkwinkelcentra en aantrekkelijke (thematische) winkelgebieden Hoendiep/Peizerweg en Sontplein. Deze gebieden moeten elkaar ondersteunen en aanvullen; gezamenlijk vormen ze “het warenhuis “ Groningen en het visitekaartje van de stad.

We vinden het niet meer van deze tijd dat alleen gemeente nadenkt over de samenhang van de retail in de stad als geheel. Als ondernemers in de stad willen we onderling het gesprek aangaan over retailstructuur, identiteit en branchering in de verschillende gebieden en de (positieve of negatieve) consequenties die dat heeft voor andere gebieden in de stad. Zelf en gezamenlijk hebben we immers het meeste belang en expertise op dit gebied.

Door pro-actief te overleggen willen we kennis delen, conflicten bespreekbaar maken en gezamenlijk plannen vormen om te delen met bijvoorbeeld de gemeente. Dit zal wederzijds begrip en logische samenhang versterken en zal daarmee bijdragen aan een nog sterkere winkelstad. Het geheel is daarin meer dan de som der delen!

De gezamenlijke inzet waarmee de Groninger Retail Agenda nu is ontwikkeld, moet worden vastgehouden en uitgebouwd worden tot een permanente onderlinge dialoog. Het overleg kan ook de plek zijn waar de voortgang van de Groninger Retail Agenda kan worden gemonitord.

 

Hoe

Vanuit de Groninger Retail Agenda wordt het Retailoverleg Groningen ingericht: een (grofweg) halfjaarlijks overleg tussen de belangrijke retailgebieden in de stad. Doel van het overleg is:

  • Het bespreken van relevante ontwikkelingen in de stad, de consequenties die dit heeft voor andere gebieden in de stad en het maken van daarbij relevante afspraken;
  • Het uitwerken van gezamenlijke initiatieven (zoals marketing of fysieke projecten, bijvoorbeeld de fly-over)
  • Het uitwisselen van kennis;
  • Het bepalen van prioriteiten om de structuur en kwaliteit van de retailgebieden in Groningen te versterken.

 

Wanneer

Prioriteit 1: start 2018

Wie

Vertegenwoordigers van de verschillende retailgebieden in de stad, met minimaal deelnemers namens:

1. De binnenstad

2. Eén of verschillende wijkwinkelcentra

3. Meubelboulevard Groningen (Hoendiep/Peizerweg)

4. Sontplein

Daarnaast ligt het voor de hand de gemeente uit te nodigen (als deelnemer of als toehoorder) en afhankelijk van het thema, specifieke ondernemers, vastgoedeigenaren, belangenbehartigers of experts.