Regionale afstemming over met name supermarktstructuur

Wat

Een geborgde regionale afstemming over de detailhandelsstructuur en-omvang, bijvoorbeeld binnen de Regio Groningen-Assen

 

Waarom

Momenteel speelt met name in Groningen-Zuid en de wijk Ter Borch van de gemeente Tynaarlo een kwestie over de toevoeging van een
supermarkt in Ter Borch. Deze toevoeging heeft zowel in de gemeente Tynaarlo als in de gemeente Groningen effect, op zittende ondernemers
en op investeringsplannen. Toch is er niet of nauwelijks afstemming tussen de twee gemeenten. Eenzelfde situatie zou zich de komende
jaren ook voor kunnen doen rond de ontwikkeling Meerstad in relatie tot Slochteren/Harkstede. Een ander voor de hand liggend voorbeeld is de
discussie over de mogelijke komst van een Factory Outlet Centre bij het TT-circuit van Assen.

Het is opvallend dat er in de Regio Groningen-Assen wel afspraken worden gemaakt over de contigenten woningen en bedrijventerreinen
die toegevoegd mogen worden aan de bestaande voorraad, maar niet over de hoeveelheid detailhandelsmeters. Hier blijkt vanuit de markt nadrukkelijk behoefte aan publieke regie. Een dergelijke afstemming wordt ook aangemoedigd vanuit de landelijke en regionale Retailagenda’s; daarin wordt zelfs aanbevolen tot regionale detailhandelsvisies te komen.

 

Hoe

Vanuit de Groninger Retail Agenda pleiten wij ervoor dat er meer regionale afstemming komt op gebied van detailhandelsstructuur
en nieuwe detailhandelsontwikkelingen. Wij pleiten voor reguliere afstemming tussen de gemeenten en provincies in de Regio Groningen
Assen over de detailhandelsstructuur. Een en ander kan op eenzelfde wijze plaatsvinden als bij woningbouw/bedrijventerreinen: door inzicht
te hebben in de cijfers via regelmatig onderzoek en door nieuwe ontwikkelingen in gezamenlijkheid te bespreken.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 1   |   Start begin 2018

 

Wie

Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Gemeente Tynaarlo, Provincie Drenthe en partijen binnen de Regio Groningen-Assen