Bereikbaarheid en een parkeervriendelijke stad

Wat

Aandacht voor bereikbaarheid en parkeertarieven

 

Waarom

Hoewel een flink deel van de bezoekers aan de binnenstad met de fiets of het OV komt, komt nog altijd een significant aandeel (ruim 20%) met de auto. Parkeermogelijkheden, parkeertarieven en bereikbaarheid blijven daarom belangrijke aandachtspunten. dit geldt evenzeer voor oplossingen voor het parkeren van de fiets in de binnenstad, dat momenteel op diverse locaties voor overlast zorgt.
Met zowel de aanpak van de zuidelijke ringweg als de investeringen in de binnenstad, is bereikbaarheid van de binnenstad de komende jaren een zeer belangrijk aandachtspunt.

Zeker gezien de parkeertarieven in het Ommeland, worden de hoge tarieven in de stad structureel slecht beoordeeld. Dit kost waarschijnlijk omzet, ook al is de hoogte van het omzetverlies niet exact te berekenen.

Maar bereikbaarheid is meer dan de auto, fiets en OV alleen. Vanuit deze agenda vinden we het belangrijk dat iedereen de stad kan bereiken en daar kan shoppen, werken, ontmoeten en genieten, óók de minder valide bezoeker die afhankelijk is van rolstoel, blindengeleide-ondersteuning of anderszins.

 

Hoe

De gemeente gaat al zeer bewust om met het bereikbaar houden van de stad via het project Groningen Bereikbaar. Dit ondersteunen wij. Daarnaast zal het de komende jaren nog aanvullend noodzakelijk zijn om zowel de ondernemer als de consument goed te blijven informeren over de effecten van de aanpak van de binnenstad. Om deze kennis goed te verspreiden is enerzijds degelijke communicatie vanuit de gemeente nodig. Ook de GCC ziet een rol voor zichzelf weggelegd, door te bevorderen dat ondernemers in winkelstraten bekend zijn met alle plannen. Daarbij denken wij aan het instellen van een ‘bereikbaarheidsambassadeur’ per straat, die alle ondernemers informeert. Zij kunnen op hun beurt de consument in hun winkel dan goed te woord staan.

Op het gebied van parkeren willen wij hernieuwd in overleg treden met de gemeente in hoeverre parkeerkortingen mogelijk zijn. Daarbij willen wij ook ideeën, zoals kortingskaarten of een structureel parkeerspaarsysteem bij aankopen in winkels, verkennen en, wanneer mogelijk, inzetten. Voor wat betreft het fietsparkeren blijven wij met de gemeente in gesprek om binnen de binnenstadsaanpak goede, innovatieve oplossingen te vinden voor de aanpak van fietsparkeeroverlast.

Op het gebied van toegankelijkheid voor mindervaliden, willen wij samen met de gemeente het plan ‘Toegankelijkheid van de stad’ uitwerken en uitvoeren, met name door bewustwording bij ondernemers te creëren en mogelijkheden en goede voorbeelden te laten zien.

Wellicht zijn er ook mogelijkheden om de busverbinding tussen Groningen en Leer/Oldenburg/Bremen nog verder te versterken. Dit zal vanuit deze agenda verkend worden.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 1   |   Start begin 2018

 

Wie

De gemeente is primair aan zet om communicatie over bereikbaarheid goed op orde te hebben. Als GCC willen wij hierin een actieve rol nemen. Op het gebied van parkeren willen wij als aanjager optreden. Op terrein van toegankelijkheid van mindervaliden is de gemeente de primaire aanjager en pakt de GCC zijn rol in de bewustwording bij ondernemers.