Samenwerken: betrokken en verantwoordelijk

Wat

De samenwerking in de binnenstad, die al op een hoog niveau ligt, naar een nog hoger plan tillen door iedereen in de binnenstad erbij te betrekken en de juiste verantwoordelijkheden ook neer te leggen bij de ondernemers zelf

 

Waarom

Samen maken we de (binnen)stad. We hebben de afgelopen jaren geconstateerd dat de stad sterker is geworden door samenwerking, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De samenwerking tussen ondernemers en gemeente, de inzet van Het Fonds, experimenten
in o.a. de Zwanestraat laten ons allemaal zien dat gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid de juiste weg is.

We willen deze samenwerking op een continu hoog niveau houden en ook de spelers erbij betrekken die nu nog niet genoeg betrokken zijn, zoals de filialen en de vastgoedeigenaren.

 

Hoe

Deze agenda wil inzetten op de volgende elementen:

  • Voortdurende dialoog met de gemeente, met name in verband met de ophanden zijnde investeringen in de binnenstad
  • Sterke borging van het Binnenstadsmanagement als de ‘cockpit’ waarin we gezamenlijk aan de stad werken
  • Waar nog geen lokale organisatiestructuur is (straatvereniging) willen wij deze bevorderen
  • Betrokkenheid van filiaalwinkels verbeteren. Dit door zowel de lokale bedrijfsleiders aan te spreken als te verkennen in hoeverre actie op niveau van hoofdkantoren zinvol is
  • Betrokkenheid van vastgoedeigenaren verbeteren, door actief met hen de dialoog aan te gaan en de meest betrokken eigenaren een positie te geven binnen de activiteiten in de binnenstad
  • Eigen verantwoordelijkheid van straten, die zo goed werkt binnen de voormalige experimenteerzone in onder andere de Zwanestraat (o.a. uitstallingen en reclamebeleid), willen we actief bevorderen. We willen verkennen in hoeverre dergelijke eigen verantwoordelijkheid ook benut kan worden op andere terreinen

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 2   |   Start 2e helft 2018

 

Wie

GCC en gemeente Groningen zijn trekkers van de gezamenlijke dialoog, onder andere in het Binnenstadsmanagement. GCC zal initiatief nemen om de betrokkenheid van filialen en vastgoedeigenaren te verbeteren, eventueel samen met landelijke brancheorganisaties (zoals INRetail). Samen met de gemeente zal GCC verkennen in hoeverre het thema eigen verantwoordelijkheid verder uitgewerkt kan worden.