Winkelstad in de regio

Wat

Meer interactie met regio en provincies Groningen, Drenthe en Friesland

 

Waarom

Groningen is onbetwist de sterkste winkelstad van Noord-Nederland. Het gaat ook momenteel goed in Groningen, althans in grote delen van de stad. Maar dat betekent niet dat er geen uitdagingen liggen in individuele gebieden of dat de wereld buiten de stad niet van invloed op het ondernemen in de stad is.

De stad Groningen heeft op het gebied van retail altijd haar eigen boontjes gedopt; het provinciebestuur heeft de stad grotendeels ‘met rust’ gelaten. Maar we zien momenteel wel degelijk thema’s waarop een intensievere dialoog met de provincie(s) relevant kunnen zijn:

  • Hoewel de stad de concurrentie van een Factory Outlet Centra (FOC) aankan, is een betere onderlinge afstemming tussen provincie Groningen en Drenthe en de steden Assen en Groningen absoluut gewenst;
  • Hoewel er in de binnenstad van Groningen nauwelijks meer sprake is van overbewinkeling, is dat in andere gebieden wel aan de orde; met name aan het Hoendiep. Echter, voorlopig valt het Hoendiep buiten het aandachtsgebied van de provincie Groningen, die momenteel buiten de stad steeds actiever bezig is met het stimuleren van herstructurering van winkelgebieden;
  • Diverse Groningse wijkwinkelcentra laten zich qua omvang en aantal inwoners in het verzorgingsgebied vergelijken met kleine tot middelgrote kernen in de provincie. De pro-actieve aanpak tot herstructurering en gezonde doorontwikkeling die de provincie in deze kernen initieert zou op termijn ook een rol kunnen spelen bij de doorontwikkeling van enkele wijkwinkelcentra;
  • Op het gebied van vestiging van nieuwe supermarkten spelen discussies tussen de stad Groningen met buurgemeenten, zie hierover thema 3 van het thema wijkwinkelcentra;
  • De ondernemers uit de stad hebben in bovenstaande veel expertise en best-practices aan te bieden aan hun collega-ondernemers in het Ommeland.

 

Hoe

Vanuit deze agenda willen de bedrijvenverenigingen samen met de gemeente komen tot een goede dialoog met in ieder geval de provincie Groningen op bovenstaande thema’s. Daarin dient ook in ieder geval een dialoog met de provincie Drenthe en de gemeente Assen te worden ingezet. Hierin is het primaire belang een goede afstemming over zaken als een FOC en herontwikkelingsprogramma’s, maar willen we ook het signaal afgeven dat Groningse ondernemers bereid zijn om hun collega’s buiten de stad verder te helpen.

 

Wanneer

Prioriteit 1: 2018

 

Wie

Bedrijvenverenigingen willen samen met gemeente optrekken richting provincie(s) en andere gemeenten.