Kennis en inzicht in verzorgingsgebied, doelgroep en benadering

Wat

Ondersteuning per wijkwinkelcentrum in het ontwikkelen van de doelgroepbenadering, bepaling van het juiste aanbod en bijbehorende marketingpropositie

 

Waarom

Wat bepaalt of een winkelcentrum goed functioneert of niet? Dit wordt in hoge mate bepaald door de vraag of een consument bereid is naar het winkelcentrum te komen. Om de consument te bieden waar hij om vraagt is het belangrijk dat een wijkwinkelcentrum
zich afvraagt:

  • Wat is mijn (potentiële) verzorgingsgebied?
  • Wie zijn mijn klanten (doelgroep) en wat willen zij?
  • Hoe lopen de huidige koopstromen?
  • Bied ik in mijn aanbod van winkels de diensten en faciliteiten waar mijn (potentiële) doelgroep om vraagt?
  • Waar zit mijn concurrentie en wat bieden zij?
  • Hoe kom ik tot een verbetering van mijn aanbod?
  • Hoe versterk ik via marketing, activiteiten en evenementen mijn positie?
  • Kan een (uitbreiding) van de warenmarkt in mijn wijkwinkelcentrum de positie versterken?

Voor een wijkwinkelcentrum waarin meerdere eigenaren en ondernemers acteren is het niet altijd eenvoudig tijd en capaciteit vrij te maken om bovenstaande vragen te beantwoorden. Vanuit de Groninger Retailagenda willen wij de wijkwinkelcentra ondersteunen in het beantwoorden van deze vragen.

 

Hoe

Wij willen een module laten ontwikkelen waarmee wijkwinkelcentra begeleid worden in het formuleren van hun doelgroepbenadering, gewenst bijbehorend aanbod en marketingpropositie en -mix. Deze module kan, via inzet van Fondsmiddelen, afgenomen worden door wijkwinkelcentra die hiervoor openstaan. Doel van de module is niet alleen inzicht te vergaren en een positie te bepalen, maar ook om concrete acties te formuleren
die bijdragen aan deze positie. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor een nieuw uit te voeren koopstromenonderzoek in de gemeente Groningen, dat de koopkrachtbinding en -toevloeiing van afzonderlijke wijkwinkelcentra in beeld kan brengen.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 2   |   Start begin 2018

 

Wie

Bedrijvenvereniging WEST, in samenwerking met wijkwinkelbesturen en externe experts. De provincie Groningen kan een nieuw gemeentelijk Koopstromenonderzoek mogelijk faciliteren.