Aanleiding

Waarom een Groninger ondernemers agenda?

1. Landelijke ontwikkelingen

De retail is een sector die volop in beweging is: iedereen wordt overstelpt met nieuwsberichten over de opkomst van het onlinewinkelen, nieuwe technologische snufjes, het begrip ´beleving´, nieuwe merken die hun intrede doen, oude familiebedrijven die teloor gaan, leegstand in  winkelstraten en, niet te vergeten, de voortdurende aandacht voor het consumentenvertrouwen. Zoveel experts, zoveel meningen: hoe de toekomst van de sector er uiteindelijk uit gaat zien is nog ongewis. Wel is duidelijk dát er veel verandert en dat er ontegenzeggelijk winnaars en verliezers zullen gaan zijn.

Tegelijkertijd is de retail ook een sector die iedereen raakt: we zijn allemaal consument en hebben te maken met de ontwikkelingen in de sector. De retail is een drijvende kracht achter een levendige binnenstad, die bezoekers trekt en bewoners bindt. Daarnaast zijn wijkwinkelcentra het kloppende hart van de wijk en hebben daarmee een belangrijke bijdrage in de leefbaarheid van de wijken. Ook de grootschalige en perifere winkellocaties hebben een belangrijke rol in het aantrekken van bezoekers van (buiten) de regio. En … last but not least: de retail is een werkgever van formaat! Met landelijk bijna 900.000 werkzame personen neemt de retail circa 10% van het totaal aantal banen voor zijn rekening. In Groningen, met ruim 16.000 arbeidsplaatsen in de detailhandel, ligt dat aandeel maar liefst op 12%.

Om de retail in Nederland met vertrouwen het vervolg van de 21e eeuw in te laten gaan, is op nationaal niveau in 2015 dan ook de landelijke Retailagenda gelanceerd met het Ministerie EZ als trekker. De landelijke Retailagenda is een aanpak van de sector op ruim 20 aspecten: van ruimtelijke ordening tot export en van vastgoedbeleid tot logistiek en personeelsbeleid. Ook op Noord-Nederlands niveau is (door de SER Noord-Nederland) een Noordelijke Retail Agenda gelanceerd.

2. …met specifieke aandacht voor Groningen

Als ondernemers in Groningen vinden we deze aandacht goed, maar niet voldoende scherp voor de situatie in de stad Groningen. Het is hier niet zomaar te vergelijken met andere steden of dorpen in Nederland: zo bestaat in de provincie Groningen geen krimp van de stad maar wel van het Ommeland, is er momenteel sprake van weinig leegstand in de binnenstad, maar wel op sommige plekken daarbuiten, is er veel (internationaal) talent, barst het van de cultuur en is Groningen ver gekomen in de samenwerking tussen bedrijven, gemeente, Marketing Groningen en andere partijen.

Met op dit moment als resultaat een prachtige winkelstad die het beter doet dan veel andere steden. Maar dat betekent geen eindstation: we willen blijven investeren, voorop blijven lopen, elkaar beter maken door samenwerking en uniek blijven. Dáár is de Groninger Ondernemers Agenda voor bedoeld.