Even rust

Wat

Een aanpak om op enkele locaties in de binnenstad rustplekken te creëren, waar bezoekers en consumenten even een adempauze kunnen nemen. Specifiek is behoefte gevraagd de volgende vormen:

 • Een rustplek “weg van het winkelen” waar bijvoorbeeld gezinnen met kinderen even tot zichzelf kunnen komen en hun kinderen kunnen laten spelen (combinatie met prioriteit 1)
 • Strategisch geplaatste zitjes (bankjes) in de binnenstad, zodat mensen even rust kunnen nemen of bijvoorbeeld iets kunnen eten/lezen/etc, zónder direct zich tot horeca te moeten wenden
 • Voor in de toekomst: een strategische vervanger/eyecatcher voor de trappen op het Informatiecentrum
 • Bij deze rust hoort ook het gemak van voldoende beschikbare openbare toiletten

 

Waarom

De binnenstad is levendig en daarover bestaat ook vanuit deze agenda trots. Maar levendig is soms ook vermoeiend. Voor gezinnen met kinderen, voor ouderen… eigenlijk soms voor iedereen! In Groningen is momenteel relatief weinig ruimte waar mensen even neer kunnen ploffen om hetzij uit te rusten, hetzij hun kinderen even uit te laten razen, iets te eten of gewoon even samen te kletsen/te hangen/te ‘chillen’. Door hier bewust ruimte te scheppen wordt de binnenstad aantrekkelijker voor iedereen en dit komt het retailklimaat ten goede.

 

Hoe

 • De GCC gaat samen met de gemeente op zoek naar een locatie die zich het best leent als ‘rustplek’ (al dan niet in combinatie met speelmogelijkheden voor kinderen). Deze locatie wordt bewust ingericht voor dit doel in de binnenstadsaanpak. Bijvoorbeeld: Martinikerkhof, A-Kerkhof.
 • In combinatie met de gemeente ontwikkelt de GCC een ‘masterplan’ bankjes, waarin
  aandacht is voor strategische locaties en herkenbare, opvallende, maar nuttige vormgeving.
  Eventueel kan sponsoring worden ingezet ter financiering
 • De trappen van het tijdelijke Informatiecentrum op de Grote Markt worden momenteel erg
  gewaardeerd. GCC en gemeente gaan op zoek naar een locatie en methode waarop een
  dergelijke plek terug kan komen
 • De GCC wil, zowel met de gemeente als met commerciële partijen, verkennen wat de
  mogelijkheden zijn voor meer en betere openbare toiletten in de binnenstad.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 1   |   Start begin 2018

 

Wie

GCC en gemeente bepalen samen locaties en aanpak rustplek en zitjes. Uitvoering kan plaatsvinden in het kader van de aanpak binnenstad