Bevorderen betrokkenheid

Wat

Specifieke aandacht voor het beter betrekken van een groter aandeel winkelbedrijven in een wijkcentrum.

 

Waarom

De verenigingsstructuur in de wijkwinkelcentra is over het algemeen goed, maar kwetsbaar: hij wordt getrokken door enkele actieve (veelal
zelfstandige) winkeliers, die de vereniging, het contact en alle activiteiten trekken. Daarnaast zien we een grote groep winkeliers die ofwel volgt,
ofwel nergens aan mee doet. Dit geldt soms voor zelfstandige winkeliers, maar zeker ook vaak voor filiaalbedrijven (franchisenemers, bijvoorbeeld in de supermarktsector zijn hier overigens een expliciete uitzondering op) en de vastgoedeigenaren. De uitdaging is om hen er beter bij te betrekken. Dit enerzijds om meer voor elkaar te kunnen krijgen en activiteiten beter tot hun recht te laten komen, maar anderzijds om de druk ook wat weg te nemen van de huidige trekkers, die soms bijna overvraagd worden, niet alleen in hun eigen winkelcentrum, maar ook in de dialoog naar buiten (bijv. richting Fonds of gemeente).

 

Hoe

Vanuit de Groningen Retail Agenda willen we een aanpak uitwerken om ondernemers die niet mee willen doen toch te activeren. Hierbij geldt dat zowel verleiding als verplichting stimulerend kan werken. Goede ideeën en best-practices zullen hierin mee genomen worden. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de verhuurder, die in een huurcontract beschrijft dat de ondernemer verplicht bijdraagt in de activiteiten die door de winkeliersvereniging georganiseerd worden.

Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de, soms lastig te motiveren, categorie van filiaalbedrijven. Wellicht is een aanpak op niveau van hoofdkantoor de juiste. Uiteraard wordt hier de link gelegd met thema 10 uit de binnenstadsthema’s.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 2   |   Start 2e helft 2018

 

Wie

Bedrijvenverenging WEST zal initiatiefnemer zijn om een aanpak te ontwikkelen. WEST zal samen met GCC bepalen wat de beste strategie is om de filiaalbedrijven te benaderen (bijvoorbeeld via hoofdkantoren in samenwerking met landelijke brancheorganisaties zoals INRetail).