Uitvoeringsagenda 2023

Groninger Ondernemers Agenda 2023: wat staat er op de planning om de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken?

Hoe maak je de binnenstad van Groningen zo aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig mogelijk? De plannen en ambities van de GCC staan beschreven in de Groninger Ondernemers Agenda, de vroegere Retail Agenda. Het plan is om de ondernemers, meer nog dan voorgaande jaren, meer te betrekken bij de verschillende thema’s en de projecten die daaraan gekoppeld worden.

Groninger Ondernemers Academy

Vanuit het platform ‘Groninger Ondernemers Academy’ staan er ook dit jaar verschillende trainingen, inspirerende bijeenkomsten en workshops gepland, zowel voor de retail als voor de horeca. Thema’s die dit jaar op de planning staan, zijn onder andere:  

  • Trends & ontwikkelingen in de digitale wereld en daarmee de koppeling van online en offline.
  • Praktische trainingen, zoals positionering & profilering van je onderneming of het schrijven van goede teksten voor op je website of socials.
  • Training effectief inkopen: haal meer rendement uit je inkoopgedrag. Deelnemers kunnen aansluitend gebruik maken van een verdiepingstraject (maatwerktraject van 2 dagen).
  • In de week van de veiligheid is er aandacht voor winkeldiefstal, overvalpreventie en cybercrime.
  • Tijdens Let’s Gro is er een grote inspiratiebijeenkomst rondom het programma gastvrijheid.

 Daarnaast is het plan om meer in te zetten op gebiedsgerichte bijeenkomsten: sessies die op verzoek van straatverenigingen worden georganiseerd, waarbij vanuit het overkoepelende programma ruimte wordt geboden experts in te laten vliegen.

Tot slot worden er weer enkele vouchers beschikbaar gesteld voor ondernemers die na het volgen van een bijeenkomst zelf ook verder willen met dat bewuste thema.

 Laat zien en vertel wie je bent  

De GCC wil dit jaar samen met ondernemers werk maken van een betere verbinding tussen kunst en binnenstad (en buitengebieden). Dat gebeurde al tijdens de Gianni Versace Weken. Dit jaar bieden onder meer de expositie over de Rolling Stones, 050&Mode en wellicht ook de expositie rondom Disney in het Forum mogelijkheden. Ook doen we als stad mee aan de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstad’, die eens in de drie jaar georganiseerd wordt. De eerstvolgende is in 2025. Dit jaar doen we met de herinrichting van de Grote Markt een gooi naar een award op het gebied van binnenstadsprojecten.

Daarnaast staan ook dit jaar weer een aantal ‘inspiratiereizen’ gepland, waarbij we samen met ondernemers en relaties een bezoek brengen aan een inspirerende binnenstad.

Samenwerken: betrokken en verantwoordelijk

Als GCC ondersteunen we de verschillende winkelstraten en straatverenigingen. Dat doen we onder andere twee keer per jaar met een diner voor straatvertegenwoordigers. We gaan dan in gesprek over de ontwikkelingen in de binnenstad. Ook delen we plannen, en willen we graag van ondernemers horen waar behoefte aan is.

Samen met de gemeente kijkt de GCC naar oplossingen of programma’s op maat op het gebied van gestegen energiekosten. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsscan of advies van een accountant. Het programma wordt momenteel uitgewerkt.

Werken aan een nog mooiere stad

Om te zorgen voor meer groen in de binnenstad, kunnen ondernemers een geveltuintje laten aanleggen. De aanleg en beplanting wordt betaald; ondernemers moeten zelf zorgen voor het onderhoud. Aanmelden kan via info@groningencityclub.nl

Samen met de gemeente en ondernemers krijgt de Westerhaven meer groen, en ook wordt het gebied opnieuw ingericht. Een ontwerpbureau is hier nu mee aan de slag; hopelijk kunnen we dit jaar nog de resultaten zien.

Duurzaamheid

Samen met Groningen Werkt Slim kijken we naar mogelijkheden om de binnenstad te verduurzamen. Groningen Werkt Slim richt zich daarbij onder andere op de horeca. Ook circulariteit is een speerpunt. Om energie te besparen, is er ook de Deuren Dicht-actie.

Onderwijs

Nieuw is de samenwerking tussen de GCC en JINC, dat zich inzet voor kansarme kinderen en jongeren. Daarnaast organiseren we tweemaal per jaar een bijeenkomst met alle kennisinstellingen. Hierbij wisselen we informatie uit en onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking. Deze samenwerking komt al tot stand bij projecten als 050&mode, WOO, Cybersecurity (scans) en een nog op te starten projecten rondom circulariteit met het Alfa College. Ook trekt de GCC samen op met het OTP.

Ondernemerschap met impact

De GCC is betrokken bij verschillende projecten en initiatieven, zoals Omarm Groningen, de jaarlijkse Sinterklaasactie en dit jaar was er, tijdens de Gianni Versace Weken, de veiling van kunstwerken voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Dit jaar willen we ook weer de clinics met Donar nieuw leven inblazen.

Circulaire Economie

Ook dit jaar staat er weer een Sustainable Moments Festival (SuMoFest) op het programma en daarnaast is de GCC onderdeel van de RIF-aanvraag op het gebied van circulariteit die het Alfa College heeft ingediend.

Logistiek

De GCC is nauw betrokken bij het project ULaaDs, een project op het gebied van duurzame stadslogistiek. Ondernemers kunnen in het kader van ULaaDs gratis gebruik maken van een elektrische cargo bike en carver, en sinds kort ook een elektrische (deel)bestelbus. De pilot wordt binnenkort geëvalueerd. Zie ook het item in deze editie.

Een aantrekkelijke binnenstad

Tot slot zijn er weer een groot aantal activiteiten en evenementen die uit de koker van de GCC komen, waaronder de Bloemenjaarmarkt, Groningens Ontzet, Koningsdag en Tag der Deutsche Einheit. Speciaal voor leden willen we opnieuw, vlak voor de zomer, een Cinema-avond in het Forum plannen.

In de donkere wintermaanden zorgen we met sfeerverlichting voor een extra gezellige en sfeervolle binnenstad.

Als GCC zetten we ook in op het trekken van meer regionale bezoekers naar de binnenstad.

Door het organiseren van een Franchisebeurs hopen we nieuwe, aantrekkelijke franchiseformules naar de stad te halen. We onderzoeken de mogelijkheid om in 2024 een regionaal congres te organiseren rondom dit thema.