Consistente aanpak gemeente bij problemen en initiatieven

Wat

Afspraken met de gemeente Groningen over een consistente aanpak van gemelde problematiek en binnenkomende initiatieven.

 

Waarom

Vanuit de wijkwinkelcentra klinken geluiden dat er nog verbetering mogelijk is in de wijze waarop de gemeente geconstateerde problemen oppakt en hierover communiceert. Wij pleiten voor een helder protocol waarin problemen en initiatieven snel, transparant en pro-actief in dialoog worden opgepakt.

Daarbij hechten we vanuit de Groninger Retail Agenda aan een gemeente die constructief en flexibel omgaat met partijen die zich aan de voorkant melden met een initiatief/aanvraag en handhavend tegen partijen die zonder goedkeuring gewoon maar aan de slag gaan.

Daarbij hoort dat nieuw beleid, zoals de in 2016 vastgestelde Reclamenota, meer structureel met betrokkenen gedeeld wordt en aan hen wordt uitgelegd. Dit maakt dat er meer begrip ontstaat over en voor beleid en bijbehorende achtergronden en komt de implementatie ten goede.

 

Hoe

Vanuit de Groninger Retail Agenda willen we afspraken maken met de gemeente Groningen, zodat initiatieven en meldingen door de gehele stad en door de gehele gemeente op een identieke manier en volgens een transparante aanpak behandeld worden. Daarbij pleiten we voor een open, constructieve en productieve dialoog aan de voorkant.

Daarnaast menen we dat partijen die zich met nieuwe initiatieven melden bij de gemeente Groningen, niet strenger behandeld moeten worden dan partijen die zonder vergunning aan de gang gaan. Meer waardering voor nieuwe initiatieven en strengere handhaving dus.

Tot slot pleiten we voor een aanpak binnen de gemeente, waarin nieuw beleid pro-actief gedeeld wordt met de partijen die het aangaat (in het geval van nieuw reclamebeleid: ondernemers, onder andere in de retail). Dit kan via bijeenkomsten, folders, meldingen op de relevante websites of uitleg door eventuele accountmanagers.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 2   |   Start 2e helft 2018

 

Wie

De bedrijvenverenigingen zullen bovenstaande zaken bespreken met de gemeente Groningen en ernaar streven tot afspraken komen.