Meten en weten

Wat

Een samenhangende wijze van het monitoren van data en beoordelingen

 

Waarom

We creëren met de partijen in de binnenstad ontzettend veel moois, maar doen dat nog niet altijd op basis van data. Er worden op diverse plekken, met name bij de gemeente maar ook bij bijvoorbeeld grootwinkelbedrijven, veel data verzameld. Deze data worden echter nog niet integraal en gestructureerd benut bij het gezamenlijk bouwen aan een steeds betere binnenstad. We willen, bewuster omgaan met beschikbare gegevens om daarmee de ontwikkelingen en de effecten van specifieke actielijnen in kaart te brengen.

Daarbij komt nog eens dat we, als stakeholders, vooral veel met elkaar spreken. Maar daarbij veronachtzamen we de consument nogal eens: dat is toch uiteindelijk degene waar we het voor doen.

 

Hoe

De gemeente heeft het initiatief genomen tot ontwikkeling van de ‘Groningen City Index’, een dashboard met alle beschikbare relevante data die de gemeente verzamelt. Wij juichen dit initiatief toe en willen in overleg met de gemeente bepalen welke data voor de binnenstad en
haar ondernemers relevant zijn. Wellicht is een specifiek ‘binnenstads-dashboard’ een  mogelijkheid binnen de Groningen City Index. Toegankelijkheid (open data) is daarbij zoveel mogelijk uitgangspunt.

Daarnaast willen we, mogelijk gekoppeld aan de Detailhandelsmonitor, een  onsumentenpanel inrichten, dat we regelmatig zullen bevragen over de ontwikkelingen in de binnenstad en de zin en onzin van diverse ingrepen, activiteiten en projecten.In samenwerking met de gemeente en de provincie Groningen is het zinvol om te kijken naar een koopstromenonderzoek voor de wijkcentra in de stad Groningen.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 2   |   Start 2019

 

Wie

Gemeente ontwikkelt de Groningen City Index

GCC en gemeente dienen gezamenlijk te verkennen of het mogelijk is tot een binnenstads-dashboard te komen. De GCC zal zelf een consumentenpanel inrichten. De provincie Groningen kan een gemeentelijk koopstromenonderzoek mogelijk faciliteren.