Meer samenhang en samenwerking tussen wijkwinkelcentra

Wat

Een nauwere samenwerking tussen de wijkcentra, zowel in inhoudelijke als structurele zin

 

Waarom

Elk wijkwinkelcentrum van enige omvang in Groningen heeft gelukkig zijn eigen wijkwinkelvereniging. De meeste van deze wijkwinkelverenigingen worden slechts door enkele winkeliers gedragen, met alle capaciteitsproblemen van dien. Tegelijkertijd spelen in veel wijkwinkelcentra dezelfde soort vragen, zoals:

  • Hoe kunnen we met de gemeente komen tot een betere inrichting van het gebied?
  • Hoe richten we onze organisatiestructuur, activiteiten en marketing in?
  • Hoe maken we op een goede manier gebruik van Fondsaanvragen?

Voor al deze vragen geldt: het is niet zinvol steeds opnieuw het wiel te moeten uitvinden. Uit de voorbereiding op deze Groninger Retail Agenda blijkt dat wijkwinkelcentra elkaar niet als concurrent, maar als collega zien. Zij hebben de wens om elkaar nauwer op te zoeken: te leren van elkaars ervaringen, kennis en best-practices. Samen verder komen, een vuist maken en misschien wel samen projecten oppakken.

Daarbij komt dat niet alle wijkcentra bij één grote bedrijvenvereniging ondergebracht zijn voor wat betreft de verdeling van de Fondsmiddelen. Specifiek is een groot aantal centra ondergebracht bij bedrijvenvereniging WEST, die daarmee veel aandacht heeft voor de behoeften uit de wijkwinkelcentra. Een kleiner deel is ondergebracht bij VBNO, waar de focus veel meer ligt op de bedrijventerreinen in het gebied. Zowel om elkaar te ondersteunen als om op een efficiënte wijze met de middelen uit Het Fonds om te gaan, lijkt het logisch als de wijkwinkelcentra organisatorisch ook voor wat betreft Het Fonds meer formeel bij één vereniging ondergebracht zijn.

 

Hoe

Bedrijvenvereniging WEST organiseert nu al met enige regelmaat bijeenkomsten waar bijna alle wijkwinkelcentra aanwezig zijn. Ook wordt er vanuit WEST, via ondersteuning van het Service Punt Detailhandel, hulp geboden aan wijkcentra bijvoorbeeld bij het aanvragen van Fonds-middelen. Dit alles dient bestendigd en versterkt te worden. Specifiek denken wij daarbij aan de inrichting van een ‘platform wijkcentra’, waarbinnen de wijkcentra (ondersteund) elkaar verder helpen. Bijvoorbeeld door thematische sessies in te richten (‘hoe doen jullie dat’), bij elkaar op bezoek te gaan, een handboek te ontwikkelen, etc.

In structurele zin trekken wij het ons aan dat de wijkcentra in Noord-Oost aangeven zich niet heel betrokken te voelen bij de Fondsoverleggen van VBNO. Wij onderzoeken of het mogelijk is of de betreffende wijkcentra (in meer of minder formele zin) bij de andere wijkcentra aan kunnen haken, zodat de betreffende wijkcentra ook echt het idee hebben dat zij met hun vragen en behoeften richting Het Fonds ergens terecht kunnen.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 1   |   Start begin 2018

 

Wie

Bedrijvenvereniging WEST en Servicepunt Detailhandel zullen de huidige activiteit doorzetten en versterken. Voor een actief platform wijkwinkelcentra Groningen zullen trekkers worden gezocht. Voor wat betreft de aansluiting van de wijkwinkelcentra uit Noord-Oost zal overleg plaatsvinden tussen de betreffende wijkcentra bedrijvenverenigingen en het Fondsbestuur.