Faciliteer de nieuwe winkel

Wat

Een strategische vastgoedaanpak voor de binnenstad om nieuwe winkels te faciliteren en aan te trekken, zowel voor de A-locaties als daarbuiten

 

Waarom

De dynamiek in de detailhandel is groot. Winkels komen en gaan. Momenteel is er een grote behoefte aan grote winkelmetrages op A-locaties (de drukste gebieden van de binnenstad), terwijl de vraag naar winkelmeters in de aanloopgebieden veel kleiner is.

De juiste winkel op de juiste plaats accommoderen en de gewenste winkel verleiden om zich in Groningen te vestigen (of zich te verplaatsen) maken het winkelgebied in de binnenstad als geheel sterker.

 

Hoe

Vanuit deze agenda willen we ons richten op de volgende specifieke thema’s:

  • Het zo goed mogelijk accommoderen van ketens die grote ruimtes (350-500m2 WVO en meer) zoeken op A-locaties. Het gebrek aan beschikbare ruimtes vereist creativiteit, bijvoorbeeld in het koppelen van panden. Cruciaal hierin zijn een nauwe dialoog met de gemeente (zeker in geval van erfgoedwaarde van een pand), de vastgoedeigenaar, de makelaar en de retailer. Inspiratie door architecten/ontwerpers kan hierbij helpen;
  • Samen met de gemeente en eigenaren willen wij actief meedenken en meewerken in de ideeën over een nieuwe noordwand van de Grote Markt, als cruciaal onderdeel van het winkelgebied;
  • Het begeleiden van of meedenken met verplaatsende of startende zelfstandige ondernemers wanner zij daar behoefte aan hebben;
  • Het instellen van een strategisch vastgoedteam van ondernemers, vastgoedeigenaren, makelaar en gemeente dat actief kan bijdragen in het vestigen van wenselijke winkels op de juiste plek. Overigens dient daarbij de uiteindelijke invulling altijd een zaak van de markt te blijven;
  • Met name op de B- en C-locaties (zoals de aanloopstraten) is gezamenlijke actie relevant. Wanneer partijen zoals vastgoedeigenaren en ondernemers in de straat gezamenlijk nadenken over een invulling van een leegstaand pand, heeft dat voor hen beiden een potentieel voordeel;
  • Door een bidbook over retail in Groningen te ontwikkelen (met facts, figures, verleiding en perspectief) kunnen partijen die contact hebben met potentieel geïnteresseerde retailers eenvoudig en volledig de propositie van de binnenstad van Groningen schetsen
  • Ontwikkeling van verhuisregelingen, stimuleringsregelingen en eventueel een leegstandsverordening kunnen bijdragen aan de kracht van bovenstaande samenwerking.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 1   |   Start begin 2018

 

Wie

GCC, bedrijfsmakelaars, vastgoedpartijen en ondernemers dienen zich gezamenlijk in te zetten om de winkelstructuur van de binnenstad te verbeteren.