Werken aan een nog mooiere stad

Wat

Instrumenten om de stad nog mooier en gastvrijer te maken

 

Waarom

We zijn trots op de mooie binnenstad van Groningen. En we zijn blij dat de gemeente heeft besloten om volop te investeren in de openbare ruimte van de stad. Dat ondersteunen wij van harte, specifiek op gebieden als:

  • ruimte voor de voetganger
  • aanpak Grote Markt en Diepenring
  • aanpak van fietsenstalling
  • meer groen in de binnenstad

Maar er is meer dan openbare ruimte alleen: de stad wordt gemaakt door de gebouwen, de gevels en de etalages in de verschillende straten. Op veel plaatsen is het vastgoed en de uitstraling van goede kwaliteit, maar dat is helaas niet overal het geval. De GCC wil zich er actief voor inzetten dat de ook de lelijke plekken mooi worden en bijdragen aan de uitstraling van de winkelstad Groningen.

 

Hoe

De GCC wil een initiatief uitwerken om, met behulp van een heldere kaart, een aantal lelijke plekken in de stad te benoemen en in gezamenlijkheid aan te pakken. Daarbij valt te denken aan: blinde muren, gebrekkige zichtlijnen, doodse stukken straat, slecht
onderhouden panden, gebrekkige etalages. Dit soort plekken kan worden aangepakt door de inzet van bijvoorbeeld:

  • verticaal groen
  • verlichting
  • kunst (referentie kunstwerk Gelkingestraat of professionele graffiti)

Door een slimme aanpak kunnen deze plekken mogelijk omgetoverd worden naar locaties die juist opvallen vanwege hun positieve bijdrage aan de binnenstad

Hiervoor zijn wel middelen nodig. Wij willen dan ook verkennen of ontwikkeling van een gevelfonds (waarin zowel eigenaar als gemeente als Fonds bijdragen) tot de mogelijkheden behoort.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 2   |   Start 2e helft 2018

 

Wie

GCC initieert de aanpak. Uiteraard is de bereidheid van de vastgoedeigenaar nodig; de inspiratie zal door de initiatiefnemer geleverd moeten worden. Dit kan door bijvoorbeeld kunstenaars of specialistische bureaus een ontwerp te laten maken. Voor eventuele financiële stimulering, in de vorm van bijvoorbeeld een gevelfonds, zal de samenwerking met de gemeente worden gezocht.