Voorop in de digitale innovatie

Wat

Een aanpak om Groningen voorop te laten lopen in de inpassing van digitale technologiëen en omnichannel in retail.

 

Waarom

Technologie, online en omnichannel veranderen het retaillandschap ingrijpend. De trends en nieuwe snufjes buitelen over elkaar heen. Tegelijkertijd is het voor veel retailers nog maar zeer de vraag wat zij met al deze nieuwe mogelijkheden moeten en kunnen doen. Voorop lopen in toepassing van digitale technologie en omnichannelling (om de fysieke winkelbeleving te versterken, in plaats van weg te nemen) betekent onderscheidend vermogen voor de stad Groningen.

Groningen is daarnaast een stad waar diverse grote webshopspelers actief zijn. Het is bijzonder dat de Groninger retail en deze spelers nog niet of nauwelijks samenwerken. Het ligt voor de hand te verkennen hoe we elkaar kunnen versterken, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen.

 

Hoe

Samen met experts (bijvoorbeeld commerciële partijen of brancheorganisaties) modules ontwikkelen om lokale ondernemers te inspireren in de toepassing van nieuwe technologieën en omnichannelstrategieën.

Verkennen of een straat er voor open staat de technologisch meest vooruitstrevende winkelstraat van Nederland te worden en hier een aanpak op te ontwikkelen.

Een platform organiseren waarbij fysieke retailers en webshopspelers elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en bespreken hoe hun verschillende activiteiten elkaar kunnen versterken.

 

Wanneer

Prioriteitsniveau 2   |   Start 2019

 

Wie

GCC wil hierin een trekkende partij vormen, samen met lokale retailers en webshop-ondernemers. Ondersteuning van experts vanuit belangenorganisaties of commerciële partijen, om vorm en inhoud te geven aan digitale toepassingen en omnichannelstrategieën is noodzakelijk.