De gemeente Groningen, Groningen City Club en ondernemers in de binnenstad verruimen de mogelijkheden voor reclame-uitingen van ondernemers. Hiermee creëren zij een gunstig klimaat voor ondernemers en tegelijkertijd een prettig verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers. Daarnaast biedt het duidelijke kaders om de veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad te borgen.
Meer ruimte voor reclame-uitingen
De afspraken zijn vastgelegd in de Gebiedsvisies reclamebeleid. In de afgelopen periode hebben de ondernemers in 10 straten in de binnenstad samen met de gemeente samengewerkt aan deze afspraken. Met deze gebiedsvisies krijgen deze ondernemers meer ruimte voor reclame-uitingen, voor zover dit past binnen de kaders van veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid. Ondernemers en de gemeente spreken af dat er per straat een zogenaamde “comfortzone” is van 1,5 meter of meer, die vrij moet blijven van obstakels. Hiermee wordt de toegankelijkheid van onze binnenstad gewaarborgd. De ruimte die langs de gevels overblijft, kan worden gebruikt voor uitstallingen.
Zelfregulering ondernemers
Op de plekken waar diepere uitstallingen mogelijk zijn, maken ondernemers een collectief plan met afspraken over de kwaliteit van de uitstallingen en de identiteit en aantrekkelijkheid van het gebied. Met zo’n collectief plan kunnen de ondernemers elkaar versterken en samenwerken aan een attractieve straat. De nieuwe afspraken zijn gebaseerd op zelfregulering. Dit betekent dat ondernemers elkaar aanspreken op onwenselijke situaties. Als de ondernemers er onderling niet uitkomen, vervult de Groningen City Club hier een bemiddelende rol in.
Meer mogelijkheden voor verruiming in straten door samenwerking ondernemers
“De gebiedvisies zijn tot stand gekomen omdat ondernemers in deze straten ervoor hebben gekozen een straatvereniging op te richten waardoor nu samen keuzes worden gemaakt. De GCC hoopt dit ook samen met andere straten te kunnen doen waardoor een nog betere straat ontstaat en daardoor een excellente binnenstad” aldus Eric Bos, voorzitter Groningen City Club.
Wensen van ondernemers
Wethouder Joost van Keulen: “Met deze gebiedsvisies faciliteren wij de wensen van ondernemers in de binnenstad en geven we meer ruimte voor reclame-uitingen. We verwachten dat deze gebiedsvisies een positief effect zullen hebben op zowel het ondernemersklimaat als de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van onze binnenstad.
Samenwerking met stad
Wethouder Roeland van der Schaaf: “deze nieuwe manier van werken past binnen het coalitieakkoord waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben. We willen bewoners en ondernemers mee laten bepalen en eigen initiatieven laten inbrengen.
Pilot
Het verruimen van de mogelijkheden voor uitstallingen is een pilot van een jaar. Na dat jaar evalueren gemeente, GCC en ondernemers de afspraken en bespreken of de verruiming wordt voortgezet.