Ondertekening
Onder leiding van voorzitter Erik Regterschot hebben op 31 oktober 2018 alle betrokken partijen het Convenant duurzame stadslogistiek Groningen ondertekend. In dit convenant is vastgelegd hoe we tot 2025 samen gaan werken aan de verduurzaming van stadslogistiek in Groningen. Wethouder Paul de Rook gaf in zijn welkomstwoord aan trots te zijn op de samenwerking die is zijn aangegaan en de gezamenlijke ambitie die we in een actiegerichte aanpak in het convenant hebben vastgelegd.

Het convenant is door de volgende partijen ondertekend: 
Paul de Rook, gemeente Groningen
Arthur van Dijk, TLN
Machiel van der Kuijl, Evofenedex
Eric Bos, GCC
Irene van der Velde, KHN
Iris Vis, RUG
Martie Bleeker, CVAH
Mario Sabel, Energy Expo
Gerard Kremer, Top Dutch Logistics / VNO-NCW / MKB-Noord

HISTORIE
Eind 2014 tekenden 54 partijen in het Prinsenhof Hotel in Groningen samen met toenmalig staatssecretaris Mansveld de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Het Rijk, gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten, branche- en belangenorganisaties ondertekenden deze deal. Gezamenlijk hebben zij afgesproken te onderzoeken hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in de praktijk gebracht kan worden, zodat in 2025 (zoveel mogelijk) emissievrije stadslogistiek is gerealiseerd.

AMBITIE
De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, aantrekkelijker én goed bereikbaar. Het wordt steeds drukker in de middeleeuwse binnenstad. Daarom moeten we slimmer met de beschikbare ruimte om gaan. Dat vraagt ook om nieuwe en slimme logistieke concepten. Met voertuigen en oplossingen die beter passen bij de maat, schaal, en drukte in onze binnenstad.

CONVENANT DUURZAME STADSLOGISTIEK GRONINGEN
Wij zijn trots op de samenwerking met alle betrokken partijen die dit convenant hebben opgesteld. Alle ondertekenaars hebben naast hun eigen belangen een gezamenlijk doel voor ogen. Met de uitvoering van het convenant zijn we al druk bezig, meerdere pilots met duurzame leveringen zijn al gestart. De zichtbaarheid in de stad en de betrokkenheid van ondernemers en bedrijven zorgen voor een energieke aanpak! Het volledige convenant is hier te lezen!